Kontakt sa podlogom je najbitnija za stabilnost vozila na cesti kao i pri samom zaustavljanju automobila prilikom kočenja

  • Zamjena guma i balansiranje kotača
  • Vršimo montažu guma i balansiranje kotača za sva osobna i kombi vozila.
  • Krpanje guma
  • Hotel za gume - Gume možete skladištiti kod nas kako bi jednostavnije i komotnije zamijenili gume pri svakom idućem dolasku.